Main menu

Sonades a l’escola

L’any 2005 vaig coordinar un grup de treball per al Centre de professors d’Eivissa (C.E.P) dedicat a les sonades de flaüta i la seva aplicació didàctica a l’escola amb l’objectiu principal d’escriure les sonades i fer les mínimes adaptacions per a poder tocar-les amb la flauta soprano o dolça. Per fer aquest treball vaig comptar amb l’ajuda de’n Jesús Miguel Tur Pérez i d’Antoni Marí “Tirurit”, entre altres. També vull agrair la col•laboració desinteressada dels sonadors Miquel Serra Escandell i de Toni Riera “Marc” que ens varen ajudar a ampliar el repertori i a conèixer diferents versions de les sonades. El resultat d’aquest projecte, un llibre i dos compact disc d’audicions va ser finalment editat per la Conselleria de Patrimoni del Consell Insular d’Eivissa i Formentera amb el recolzament de la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears.

Si ho he fet bé, podeu consultar el llibre al següent enllaç:

SONADES D’EIVISSA I FORMENTERA A L’ESCOLA