Main menu

Sa d’alçar a Dèu

Aquesta sonada només es sona dins missa, en el moment de la consagració.