Main menu

Oh Maria

 

Aquesta cançó la vaig aprendre d’una altra manera, però al ensenyar-li a un alumne de Sant Miquel, em va dir que sa seua “güela” la cantava diferent.

Vaig haver d’anar a coneixer-la i a escoltar-la, i efectivament hi havia algunes petites diferencies melòdiques.Crec que la melodia de la flaüta (que pot haver patit modificacions amb el pas del temps) s’ha d’ajustar a la melodia de la veu i per això he modificat la cançó adaptant-la al moviment sil.làbic de la veu.

Lletra facilitada per na Catalina Planells Roig, de “can Planells” de Sant Miquel:

(LES ESTROFES ES CANTEN AMB UNA MELODIA DIFERENT, PENDENT DE TRANSCRIPCIÓ)
Oh Maria

“Oh Maria, Mare mia
salvadora del mortal,
Emparau-me i guiau-me
A la pàtria celestial”

Amb los àngels i els arcàngels
a Maria cantaré,
més hermosa que la rosa,
més florida que el roser.

Oh Maria…

Flors voltau-la_ocells cantau-la
que és Maria el sol de maig,
eixa aurora que enamora,
de sa cara n’és un raig.

Oh Maria…

Vostra cara_és alba clara
vostre cor un paradís,
dolços llaços, vostres braços
amb Jesús, ai!, qui hi dormís.

Oh Maria…

Si jo n’era cadernera
cantaria a vostres peus.
Si fos llíri per florir-hi
deixaria els marges meus.

Oh Maria…

Són més belles les estrelles
Des que us poden coronar
Jo en voldria, Mare mia
Per guarnir-vos-en l’altar.

Oh Maria…

Flor divina sense espina
Vull plantar-vos en mon cor,
Fins que hi creixin i floreixin
Les poncelles de l’amor

Oh Maria…
Vull amar-vos, vull cantar-vos
Cada dia un himne sant;
i a la Glòria, quan me mòria,
Serafins m’hi ajudaran.