Main menu

Gaita sense nom conegut

Aquesta gaita l’he trobat a un casset que em va deixar en Gilberto Tur on hi havia sonades d’en Fornàs (pare).  En Vicent Frit m’ha dit que és una gaita molt antiga d’en Micolau des Savinar. Però no n’estam segurs del tot, ja que sabem que antigament no es solia posar nom a les gaites.