Main menu

2. ESCALES

Aquest exercici consisteix en pujar i baixar per les quatre notes que surten dins una mateixa intensitat d’aire.

Ho podeu fer picat (amb un cop de llengua) o lligat (tot amb el mateix aire)